Just Tantsukoolil on Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud õppekava "Tantsukunst"   (kood: 109085 ).
Treeningsüsteemis on pearõhk asetatud keha vaba ja loomuliku liikumise, koordinatsiooni, musikaalsuse, loovuse arendamisele
Just Tantsukoolis on võimalus  järjepidevalt tantsu õppida 14 aastat – alates viiendast  eluaastast kuni gümnaasiumi lõpetamiseni. Just Tantsukool Võrus alustas tööd septembris 2014
​2016.a septembris alustasime hooaega Tartu tn 25 Võru Just Tantsukooli uues saalis
Tantsukooli eesmärgid on:
*Pakkuda tantsukooli õpilastele professionaalset tantsuõpetust , võimalust oma loomevõime avastamiseks ja kavakindlaks arendamiseks, 
mis soovi korral võimaldaks tantsuõpingute jätkamist kõrgkoolides.
* Anda võimalus õppida igale stuudiosse astujale, olenemata tema füüsilisest tasemest..
* Tunnustada ja julgustada. Arvestada võimalikult palju õpilaste individuaalsete omadustega.
* Läbi eneseväljenduse kasvatada lastes ja noortes eneseusaldust ja julgust olla ise.
* Süvendatud tantsuõpetuse ja loovtantsu kaudu avardada silmaringi , kujundada õpilase eetilist, esteetilist ja emotsionaalset mõttemaailma,
suunata väärtushinnangute otsingul.
* Väärtustada tantsu tähtsust inimese emotsionaalses, füüsilises ja vaimses arengus.
* Viia tantsunumbrite ja etenduste tehniline ning sisuline vorm sellisele tasemele, et see pakuks esteetilist naudingut nii esinejale kui ka publikule.
* Osaleda piirkonna kultuurielu arendamisel.
* Arendada tihedat koostööd lapsevanematega.
     

Just Tantsukoolil on soov kasvatada loominguliselt julgeid inimesi,
kellel on põhjalikud teadmised tantsust, sellega seonduvast ja kes tunnevad
end oma kehas hästi ning väärtustavad tantsukunsti ja selle võimalusi. 

 
 

Just Tantsukooli tegevust Võrus toetab Võru Linnavalitsus