Ühingu liikmele

  ÜHINGU LIIKMELE

MTÜ Just tants liikmemaks on  30 EUR  aastas
Liikmemaksu tasumine on liikme vabatahtlik kohustus.

Meie arveldusarve on: 10152000944004 SEB. Selgituses palun märkida:
liikmemaks


Huvikoolituse tasu: (arvete alusel)


Liikmemaks  on kinnitus ja soov olla toeks
MTÜ Just Tants heale käekäigule ja arengule.