0 KLASS (5-7 aastased lapsed)
 
  Tantsuõpetuses on pearõhk asetatud loovusele, julgusele ennast liikumises
  väljendada, iseenda ja oma keha tundma õppimisele. Õppimine käib läbi mängu.
​  
Ootame väikeseid tantsuhuvilisi!
  T ja N kell 18.00 - 19.00  

  Õpetaja Marianne Männi


 


 
 1. KLASS (6-9 aastased lapsed)  

  Avame uue I klassi 2019. aasta septembris.
  Jätkuvad loovmängu ja improvisatsioonitunnid.
  Alustatakse moderntantsu tehnikate õpetamisega, suures osas ikka mänguliselt.
  Õpetamise  metoodika on pikaajalise praktika kogemusel kohandatud  vastavalt õpilaste vanusele.
  E ja K kell 14.00 - 15.00 
  Õpetaja Anne Tamm-Kivimets


 
 


  4. KLASS (8 -10 aastased lapsed)

  Tunnikoormus kasvab (90
 min kolm korda nädalas). Tehnikatunnid on segatud loovuse ja mänguga.
  Lisaks moderntantsu lastepärasele algõpetusele tegeleme ka kaasaegse tantsu tehnikatega. Improvisatsioon ja    loovtants on jätkuvalt aukohal.
  T, N ja R 15.00 - 16.30 
  Õpetajad Anne Tamm-Kivimets ja Helle-Mari toomel.


 
 
 6. KLASS (10-11 aastased lapsed)
 
  Tutvutakse klassikalise tantsuga (ballett), õpitakse klassikalist ja kaasaegset moderntantsu, tegeletakse  improvisatsiooni  ja loovtantsuga.
  E 15.00 - 16.30, T 16.30 - 18.00, N kl 15.00 - 16.30

  Õpetajad Anne Tamm-Kivimets ja Marianne Männi 


 
 
 8. KLASS (12 - 14 aastased noored)

 Lisaks erinevate modern- ja kaasaegse tantsu baastehnikate õppimisele arendatakse improvisatsioonioskust ning tegeletakse tantsukompositsiooni põhitõdedega.
 E, K ja R 16.30-18.00 
 Õpetajad Anne Tamm-Kivimets ja Helle Mari Toomel.


 

 10. KLASS (15-18 aastased noored)

 Lisandub klassikaline ballett eraldi tunnina, modern ja kaasaegsete tantsutehnikate süvendatud õpe, tutvutakse moderntantsu ajalooga läbi veebikursuse.
 osalemine Rundu segarahvatantsu rühmas 
 E 16.30 - 18.00 (Rundu) K 18.00 - 19.30, N 16.30 - 18.00 
 Õpetajad Anne Tamm-Kivimets, Helle Mari Toomel ja Marianne Männi 
 RUNDU

 Rahvatants, eesmärgiks tutvuda eesti pärimustantsu ja lavalise rahvatantsuga, osaleda erinevatel tantsupidudel ning rahvatantsuüritustel. 
 2018/2019 õppeaastaks ootame liituma ka noormehi. 
 E kl 16.30 - 18.00
 Õpetaja Indrek Varik
 Rundu kohta saab lugeda SIIT 

 
 BALLETT

 Võimalus osaleda ka ainult balletitundides, eelnev tantsukogemus võiks olemas olla. Ootame huvilisi alates 15. eluaastast. 
 N kl 16.30- 18.00
 Õpetaja Marianne Männi  
     
 


 
LÕPETAJAD

V lend lõpetas 4.juuni 2016

IV lend - lõpetas 6.juuni 2013

III lend - lõpetas juunis 2008


 
II lend - lõpetas 2002, 2003I lend  - lõpetas 1999