Klassid

 0 KLASS (5-7 aastased lapsed)
Tantsuõpetuses on pearõhk asetatud loovusele, julgusele ennast 
liikumises
väljendada, iseenda ja oma keha tundma õppimisele. Õppimine käib läbi mängu.
T ja N kell 18.00 - 19.00  
Õpetaja Eline Selgis

 I KLASS (6-8 aastased lapsed)  
Avamae uue I klassi 2017. aasta septembris, registreerida saab SIIN
Jätkuvad loovmängu ja improvisatsioonitunnid.
Alustatakse moderntantsu tehnikate õpetamisega, suures osas ikka mänguliselt.
Õpetamise  metoodika on pikaajalise praktika kogemusel kohandatud  vastavalt õpilaste vanusele.
T ja N kell 14.00 - 15.15
Õpetaja 

  III KLASS (7-9 aastased lapsed)
Tunnikoormus kasvab (
75 min kolm korda nädalas). Tehnikatunnid on segatud loovuse ja mänguga. Lisaks moderntantsu lastepärasele algõpetusele hakkame tegelema ka kaasaegse tantsu tehnikatega. Improvisatsioon ja loovtants on jätkuvalt aukohal.
Õpetajad Anne Tamm-Kivimets ja Helle-Mari toomel.

V KLASS (9-10 aastased lapsed)
Tutvutakse klassikalise tantsuga (ballett), õpitakse klassikalist ja kaasaegset moderntantsu, tegeletakse  improvisatsiooni  ja loovtantsuga.

Õpetajad Anne Tamm-Kivimets ja Helle-Mari toomel.

VII KLASS (11 - 13 aastased noored)
Lisaks modern- ja kaasaegse tantsu tehnikatele arendatakse improvisatsioonioskust, tutvutakse tantsukompositsiooni põhitõdedega. VIII KLASS (13 - 15 aastased noored)


X KLASS (15-17 aastased noored)      
 
V lend lõpetas 4.juuni 2016
 

IV lend - lõpetas 6.juuni 2013 


III lend - lõpetas juunis 2008 

II lend - lõpetas 2002, 2003 


I lend  - lõpetas 1999