Võru Just Tantsukool

 Registreerib algvaks hooajaks uusi õpilasi:
 
alates 5 eluaastast koolieelikuid ettevalmistusklassi,  
 7-8 aastaseid koolilapsi 1. tantsuklassi,
 8-9 aastaseid kooliealisi õpilasi 2. tantsuklassi,   
 eelneva tantsukogemusega 10-13.a. õpilasi 5.tantsuklassi (katsetega)

   
  Info: e-mail estertamm88@gmail.com