*Pakkuda tantsukooli õpilastele professionaalset tantsuõpetust , võimalust oma loomevõime avastamiseks ja kavakindlaks arendamiseks, 
mis soovi korral  võimaldaks õpingute jätkamist tantsukõrgkoolides.

*Anda võimalus õppida igale stuudiosse astujale, olenemata tema füüsilisest tasemest..

*Tunnustada andekaid ja julgustada vähemandekaid. Arvestada võimalikult palju õpilaste individuaalsete omadustega.

* Läbi eneseväljenduse kasvatada lastes ja noortes eneseusaldust ja julgust olla ise.

*Süvendatud tantsuõpetuse ja loovtantsu kaudu avardada silmaringi , kujundada õpilase eetilist, esteetilist ja emotsionaalset mõttemaailma ,
suunata väärtushinnangute otsingul.

*Väärtustada tantsu tähtsust inimese emotsionaalses, füüsilises ja vaimses arengus.

*Viia tantsunumbrite ja etenduste tehniline ning sisuline vorm sellisele tasemele, et see pakuks esteetilist naudingut nii esinejale kui ka publikule.

*Osaleda piirkonna kultuurielu arendamisel.

*Arendada tihedat koostööd lapsevanematega.