ANNE TAMM-KIVIMETS:
laste tants, loovtants, moderntantsu tehnikad ning tantsuseaded
 
Anne on Just tantsukooli juhataja, kes puutub kokku kõigi vanuserühmadega ning suudab särasilmselt
enda õpilasi kustumatu tantsupisikuga nakatada.
"Ma ei oma akadeemilist tantsualast haridust,
olen õppinud lugedes, vaadates, kogedes ning osalenud lugematul arvul töötubades, koolitustel ja kursustel.
Olen kasvanud ja õppinud koos oma õpilastega. Huvi õpetamise, kui protsessi vastu viis mind juba kogenud õpetajana Tartu Ülikooli õppima ning nüüdseks olen ka ametlikult õpetaja staatuses ning jätkan õpinguid samas magistrantuuris haridusinnovaatika õppekaval." Tantsuõpetuses lähtun põhimõttest, et tants on üks eneseväljenduse vormidest ning tantsuõppe peamine eesmärk on õppida end tantsukeeles väljendama,
kasutades selleks oma keha koos hea tehnika ning mõtlemisoskusega. Minu missiooniks oma erialal on julgustada, innustada, jagada kogemusi, sütitada…
Aidata noorel inimesel leida üles see miski, mis teda tantsima paneb. Anda mõista, et tants on see,
mida saab teha igaüks, kel on vaid soov ja tahe.

 
 
HELLE MARI TOOMEL:


kaasaegne tantsu- ning põrandatehnika


Helle on Just Tantsukooli vilistlane, kes 2017. aastal lõpetas õpingud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti erialal.
Lisaks Just tantsukoolile ning ülikoolile on kogemusi omandanud vabatahtlikuna Palestiinas,
nii noortele kui vanadele tantsu õpetades. Helle eesmärgiks on kasvatada nii füüsiliselt kui vaimselt intelligentseid liikujaid ja loojaid. Just Tantsukoolis õpetab lapsi 3. klassist kuni täiskasvanuteni.

 

INDREK VARIK:
rahvatants


Eesti tantsu õpetaja rahvatantsurühmas RUNDU.

Loominguline portfoolio

 


 

MARIANNE MÄNNI:
ballett


Marianne omandas enda tantsuteadmised Tallinna Balletikoolis, kus üheks tema erialaõpetajaks sai Kaie Kõrb.
Enda teadmiste laiendamiseks on Marianne õppinud ka Pärnu Academia Non Gratas ja Eesti Kunstiakadeemia Interdistsiplinaarsete Kunstide magistrantuuris. Just Tantsukoolis õpetab Marianne mudilasi, VI klassi ja 10. klassi õpilasi ning  täiskasvanuid. 
 

MAIA KARM:
tantsustuudio Hetero looja, (MTÜ Hetero Stuudio) nüüd MTÜ Just tants juhatuse liige, projektijuht
 
Juhib tantsukooli tööd, kannab vastutust kooli üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. Annab asendustunde, kirjutab ja juhib projekte. Maia ülesandeks on tagada tantsukooli tulemuslik töö.