Õpetajad

     

ANNE TAMM-KIVIMETS
Just Tantsukooli juhataja, laste tants, loovtants, moderntantsu tehnikad, tantsuseaded.
  
Ma ei oma akadeemilist tantsualast haridust, olen õppinud lugedes, vaadates, kogedes ning osalenud lugematul arvul töötubades, koolitustel ja kursustel. Olen kasvanud ja õppinud koos oma õpilastega.  Huvi õpetamise, kui protsessi vastu viis mind juba kogenud õpetajana Tartu Ülikooli õppima ning nüüdseks olen ka ametlikult õpetaja staatuses ning jätkan ka õpinguid samas magistrantuuris haridusinnovaatika õppekaval.
Tantsuõpetuses lähtun põhimõttest, et tants on üks eneseväljenduse vormidest ning tantsuõppe peamine eesmärk on õppida end tantsukeeles väljendama, kasutades selleks oma keha koos hea tehnika ning mõtlemisoskusega. Minu missiooniks oma erialal on julgustada, innustada, jagada kogemusi, sütitada… Aidata noorel inimesel leida üles see miski, mis teda tantsima paneb. Anda mõista, et tants on see, mida saab teha igaüks, kel on vaid soov ja tahe.

 
   

ELINE SELGIS  
0 klassile loovtants, täiskasvanutele kaasaegne tants

Eline lõpetas 2016. aastal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala. On suur laste- ja loomingusõber. Ta on õpetanud lapsi Tartus, Viljandis, Jõgeval ja vabatahtlikuna ka Palestiinas. Eline suurim soov on, et kõik lapsed maailmas oleksid rõõmsad.

  

HELLE MARI TOOMEL 
Kaasaegne tants 

 Helle on Just Tantsukooli vilistlane, kes äsja lõpetas õpingud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti erialal. Lisaks Just tantsukoolile ning ülikoolile on kogemusi omandanud vabatahtlikuna Palestiinas nii noortele kui vanadele tantsu õpetades. Helle eesmärgiks on kasvatada nii füüsiliselt kui vaimselt intelligentseid liikujaid ja loojaid. ...
 

 

INDREK VARIK
Eesti tantsu õpetaja rahvatantsurühmas RUNDU. 

Loominguline portfoolio


 MARIANNE MÄNNI
Balletiõpetaja X klassile


 
MAIA KARM
Tantsustuudio Hetero looja, (MTÜ Hetero Stuudio) nüüd MTÜ Just tants juhatuse liige, projektijuht.
Juhib tantsukooli tööd, kannab vastutust kooli üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite
õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
Annab asendustunde, kirjutab ja juhib projekte.
Maia ülesandeks on tagada tantsukooli tulemuslik töö.