0 KLASS
(4-5 aastased lapsed)
Tantsuõpetuses on pearõhk asetatud loovusele, julgusele ennast liikumises väljendada, iseenda ja oma keha tundma õppimisele. Õppimine käib läbi mängu.
​T ja N kell 17.30 - 18.30  
Õpetaja Ester Tamm
 
  ETTEVALMISTUSKLASS  ( 6-7 aastased lapsed)
Jätkuvad loovmängu ja improvisatsioonitunnid, üldarendavad tantsutehnika tunnid, suures osas ikka mänguliselt.
E ja K kell 17.30 -18.30
Õpetaja Ester Tamm, Helle Mari Toomel
 
  1.KLASS   ( 7-9 aastased lapsed)
Alustatakse moderntantsu tehnikate õpetamisega, jätkuvad loovtantsu ja improvisatsioonitunnid. Õpetamise  metoodika on pikaajalise praktika kogemusel kohandatud  vastavalt õpilaste vanusele.
E, K, R  kell 14.00 – 15.00
Õpetajad Ester Tamm, Helle Mari Toomel


  4.KLASS 
Tunnikoormus kasvab (90 min kolm korda nädalas). Tehnikatunnid on segatud loovuse ja mänguga. Lisaks moderntantsu ja klassikalise tantsu algõpetusele hakkame tegelema ka kaasaegse tantsu tehnikatega. Improvisatsioon ja loovtants on jätkuvalt aukohal.
E, K, R  kell 15.10 – 16.40
Õpetajad  Ester Tamm, Helle Mari Toomel