ETTEVALMISTUSKLASS 
 (5-7 aastased lapsed)
Tantsuõpetuses on pearõhk asetatud loovusele, iseenda ja oma keha tundma õppimisele, julgusele ennast liikumises väljendada, . Õppimine käib läbi mängu.
​T ja N kell 17.30 - 18.30  
Õpetaja Ester Kruuda
 
  1.TANTSUKLASS  ( 7-8 aastased lapsed)
Jätkuvad loovmängu ja improvisatsioonitunnid, üldarendavad tantsutehnika tunnid, suures osas ikka mänguliselt.
T ja N kell 14.00-15,30
Õpetaja Ester Kruuda, Kätlin Kann
 
  2.TANTSUKLASS   ( 8-10  aastased lapsed)
Alustatakse moderntantsu tehnikate õpetamisega, jätkuvad loovtantsu ja improvisatsioonitunnid. Õpetamise  metoodika on pikaajalise praktika kogemusel kohandatud  vastavalt õpilaste vanusele.
E, K, R  kell 14.00 – 15.20
Õpetajad Ester Kruuda, Kätlin Kann


  5.TANTSUKLASS 
Tehnikatunnid on segatud loovuse ja mänguga. Lisaks moderntantsu ja klassikalise tantsu algõpetusele hakkame tegelema ka kaasaegse tantsu tehnikatega. Improvisatsioon ja loovtants on jätkuvalt aukohal.
E, K, R  kell 15.30 – 17.00
Õpetajad  Ester Kruuda, Kätlin Kann