30 aastat vabatantsu Tartus – see on pealkiri, mis ühendab endas vähemalt kaht tähendust. Ennekõike tähistab see Just Tantsukooli (endise H Stuudio, varasema Hetero Stuudio) 30 tegevusaasta täitumist. Sellega seoses on stuudio tegijatel rõõm teatada, et lisaks Tartu tantsuelu rikastamisele viimase kolmekümne aasta vältel tähistatakse tänavu seda suurt sündmust aastaringsete tantsuetenduste ja esinemistega, mis hakkavad toimuma lausa igal kuul. Aasta võtab kokku detsembris toimuv suur galakontsert, kuhu kaasatakse kõik praegused ja endised tantsijad ning õpetajad.

Pealkirja teine tähendus viitab samuti 30 aasta täitumisele, kuid mitte ainult stuudio tegevuses, vaid ka vabatantsu õpetamises üldse. Stuudio alguseks võib lugeda 1984. aasta oktoobrit, mil Maia Karm tõi Tartusse Sõpruse noortemajja oma aasta varem Ilmatsalu kultuurimajas loodud tantsurühma. Praeguseks on esialgsest kaheksalikmelisest tantsugrupist välja kasvanud kuue klassiga tantsukool, mille omanäolist stiili võtab kõige paremini kokku 
sõna vabatants. Lisaks tegutsevad stuudios täna ka rahvatantsurühm Rundu ja täiskasvanute tantsugrupp. 

Vabatantsu, mida õpetavad Maia Karm ja Anne Tamm-Kivimets, iseloomustab keha vaba liikumine ja väljendus. Selle baasiks on klassikalise tantsu tehnika, kuid tehnikast olulisemakski peavad tantsukooli juhendajad loomingulist julgust ja kehasõbralikku loomulikku liikumist. Nii sarnaneb Just Tantsukooli ajalugu vägagi moderntantsu ajalooga. Mida aeg edasi, seda rohkem on õpetama hakatud ka erinevaid konkreetseid tehnikaid, nagu 
näiteks kontaktimprovisatsioon, mida on peamiselt juhendanud Ruben Roos, ja Limóni tehnika, mida õpetab Evelyn Tuul. Kui Eestis sai moderntants üldiselt suurema hoo sisse 1990-ndatel, siis lastele vabatantsu õpetamise alguseks võibki pidada seda aega, mil alustasid ka Maia Karm ja Anne Tamm-Kivimets. 
Anne ise kirjeldab stuudio algusaega nii: „Võttes aluseks klassikalise tantsu, hakkasime oma süsteemi välja arendama. Oligi nii, et kui ma lõpuks välismaalt Eestisse tulnud õpetajate workshop’idesse jõudsin, oli äratundmisrõõm nii suur, ja tuligi välja, et me olime Maiaga kahekesi jalgratast leiutanud. Tollal ju siin suletud ruumis ei teadnud me suurt midagi sellest moderntantsust, tegime lihtsalt seda, mida hing ihaldas, otsisime oma teed.“ Nii et siit ka vahva tõdemus – kui teha, mida hing ihaldab ja püüelda niisuguse tantsulise eneseväljenduse poole, mis iseennast kõnetab, võibki välja jõuda moderntantsuni, ilma et 100 aastat moderntantsuajalugu otseselt pagasina kaasas peaks käima.

Niisiis on 30 aastat Tartus tegutsenud vabatantsu stuudio, mis alates 2011. aasta aprillist kannab tantsu erahuvikooli tiitlit ning nime Just Tantsukool. Tahaks loota, et see liikumissüsteem ja metoodika, mida aastate jooksul on õpilastele edasi antud, jõuab lähiajal ka raamatukaante vahele.
 
Mis puudutab juubeliaasta üritusi, siis kõige esimesena etendub Nooruse galeriis Tartu Kõrgema Kunstikooli osakondade ühisnäituse avamisel Just Tantsukooli 10. klassi omaloodud „Hallutsinatsioonid“. Etendus räägib hallutsinatsioonidest ja nende tekkepõhjustest noorte tütarlaste silme läbi ning koosneb neljast stseenist: leinamine, erinevate toksiliste ainete tarbimine, hirm ja paranoia ning ületöötamine, stress ja väsimus. Etendus toimub 11. märtsil ja on tasuta.
 
Koostöö teiste Tartus tegutsevate huvikoolide, rühmituste ja inimestega on juubeliaasta ürituste üheks läbivaks märksõnaks. Lisaks eelmainitule on kõikidel huvilistel võimalik osa saada ka juba traditsiooniks saanud Futuré tantsufestivalist, aga ka lasteetendusest Tartu uues loodusmajas, Kaleidoskoobist – baroki ja kaasaegse tantsu ühinemisest Jaani kirikus, eesti tantsu etendusest Kulno Malva muusikale jne. 
 
30 tegutsemisaasta jooksul on stuudios õppinud üle paarisaja noore inimese. Paljud neist on otsustanud tantsukunstiga siduda ka oma edasise elu. Nii näiteks kuuluvad stuudio vilistlaste hulka Karmen Ong ja Nele Suisalu I lennust; Madli Teller, Kati Ong, Maarja Pärn ja Kati Grauberg-Longhurst II lennust; Helena Krinal, Ester Tamm ja Ingrid Õun III lennust ning Helle-Mari Toomel stuudio IV lennust. Suur osa vilistlastest, olgu nad tantsuga seotuks 
jäänud või mitte, panustavad ühel või teisel moel ka juubeliaasta ürituste toimumisse.
 
Et vabatantsu õpetamine jätkuks ka järgmisel 30 aastal…
 
Sirel Heinloo, stuudio vilistlane III lennust.

Juubeliaastat teoetavad Eesti kultuurkapital, Tartu Linn, Kultuuriministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, Tartu kultuurkapital ja eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspergrupp.