JUST TANTSUKOOL

   Asutatud 1984. aasta oktoobris,esialgse nimega tantsustuudio Hetero, tolleaegses Noortemajas “Sõprus”.
2009.a. septembrist H stuudio - tantsuhuvikool. Alates  2011. aasta 1. aprillist erahuvikool "Just Tantsukool"

  Just Tantsukoolil on Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud õppekava "Tantsukunst" (kood: 109085 ).
​Treeningsüsteemis on pearõhk asetatud keha vaba ja loomuliku liikumise, loovuse, koordinatsiooni ning musikaalsuse arendamisele.
Just Tantsukoolis on võimalus  järjepidevalt tantsu õppida 14 aastat – alates viiendast  eluaastast kuni gümnaasiumi lõpetamiseni.
 
  Lisaks õppekavale on võimalik soovijatel end arendada eesti rahvatantsus -  neidude ja/või segarühmas RUNDU.
Kooli lõputööna tuuakse lavale tantsulavastus, mille protsessis töötavad lõpetajad koos kogenud juhendajatega, kes aitavad noortel omi ideid ja mõtteid teostada.  
Just Tantsukooli on  lõpetanud  viis  lendu hea ettevalmistusega tantsijaid,  kellest  mitmed on asunud õppima ja edukalt lõpetanud  Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia või Tallinna Ülikooli tantsueriala ja tegutsevad edukalt koreograafide-tantsuõpetajate ja  tantsijatena nii Eestis kui mujal maailmas.

 

  Tantsukooli eesmärgid on

* Pakkuda tantsukooli õpilastele professionaalset tantsuõpetust , võimalust oma loomevõime avastamiseks ja kavakindlaks arendamiseks, mis soovi korral võimaldaks tantsuõpingute jätkamist kõrgkoolides.
* Anda võimalus õppida igale stuudiosse astujale, olenemata tema füüsilisest tasemest..
* Tunnustada ja julgustada. Arvestada võimalikult palju õpilaste individuaalsete omadustega.
* Läbi eneseväljenduse kasvatada lastes ja noortes eneseusaldust ja julgust olla ise.
* Süvendatud tantsuõpetuse ja loovtantsu kaudu avardada silmaringi , kujundada õpilase eetilist, esteetilist ja emotsionaalset mõttemaailma, suunata väärtushinangute otsingul.
* Väärtustada tantsu tähtsust inimese emotsionaalses, füüsilises ja vaimses arengus.
* Viia tantsunumbrite ja etenduste tehniline ning sisuline vorm sellisele tasemele, et see pakuks esteetilist naudingut nii esinejale kui ka publikule.
* Osaleda piirkonna kultuurielu arendamisel.
* Arendada tihedat koostööd lapsevanematega.

  
Just Tantsukoolil on soov kasvatada loominguliselt julgeid inimesi,
kellel on põhjalikud teadmised tantsust, sellega seonduvast ja kes tunnevad
end oma kehas hästi ning väärtustavad tantsukunsti ja selle võimalusi. 
 

Tegevust toetab: Tartu Linnavalitsuse Kultuuriosakond

KLASSID   TUNNIPLAAN   ÕPETAJAD   REGISTREERIMINE  TEATED