Hallutsinatsioonid

    Foto: Eesi-Raa Oreškin 

11. märts kell 17.00 tartu kõrgema Kunstikooli galeriis Noorus 
23. aprill Viljandi Gümnaasiumis, Tantsunädala raames 


Hallutsinatsioon  -  meeleelundi välisärrituseta tekkivad subjektiivsed aistingud ja tajud (Eesti keele seletav sõnaraamat) 

Reeglina viitavad hallutsinatsioonid tõsisele häirele kesknärvisüsteemi talitluses, kuid paari erandina võivad hallutsinatsioonid esineda ka tervetel inimestel. Kuid tingimused, mil nad esinevad, ei ole iseloomulikud virge- või uneseisundile. Nimelt, uinumisel või ärkamisel ja seisundis, mil inimene pole täielikult ärkvel ega täielikult uinunud (une ja ärkeloleku piiril - ning siis on teadvuse selguse tase häiritud), võib inimene tajuda hüpnagoogseid või hüpnopompiinseid hallutsinatsioone.Inimese jaoks on hallutsinatsioon reaalsus, mille järgi ta kujundab oma käitumise.

Kuna hallutsinatsioonide mõjul sooritatud tegevuse põhjus ei pärine reaalsusest, siis sellises seisundis sooritatud teo ajal on inimene piiratud teovõimega.
 

Peamiselt esinevad hallutsinatsioonid primaarsete psüühikahäirete korral, kuid võivad esineda kaasuvalt ka mitmete kehaliste haiguste puhul. Selliste haiguste puhul, mil esineb niivõrd sügav organismi tegevuse häiritus, et kaasub teadvuse hägunemine.

Hallutsinatsioonid viitavad organismi tõsisele häiritusele ja seega tuleb neid käsitleda kui patoloogiat. Ka mõnuainete tarvitamisel esinevad hallutsinatsioonid tuleb lugeda patoloogiliseks, kuna tegemist on kehavälise keemilise ühendi desorganiseeriva toimega psüühikale. Kuid on kaks seisundit, mil hallutsinatsioonide esinemist ei loeta haiguslikuks:

Nimetatud hallutsinatsioonid on lihtsa struktuuriga ja võivad esineda kuni 25%-l inimestest. Kui inimene ei ole teadlik nimetatud hallutsinatsioonide olemasolust, siis hilisemalt ta peab kogetut reaalseteks tajuelamusteks. Võimalik, et nende hallutsinatsioonide esinemisega saab seletada mitmesuguseid parapsühholoogilisi nähtusid, nagu näiteks surnud ema kõne kuulmist. ( Vikipeedia)

Just Tantsukooli X klassi õpilaste tantsuline nägemus hallutsinatsioonidest koosneb neljast pildist, neljast võimalikust 
meeleseisundist , mis võivad  inimese psüühikat mõjutada nõnda, et tekivad hallutsinatsioonid. 

* Leinamine 
* Erinevate toksiliste ainete tarbimine
* Hirm ja paranoia
* Ületöötamine, stress ja väsimus


Lavastus ja esitus: Just Tantsukooli X klass: Isabel Jezierska, Eesa Raa Oreškin, Age
Roosi, Kaisa Teele Oja,Piibe Vill, Ulla Mari Tammela, Liisi Valtna, Laura Maria Kull, Britt Heleen Kandimaa

Muusika: Diablo II ja III Soundtrack (Russell Brower; Matt Uelmen)