Avaleht

  
Visioon - mida saavutada tahame 
Just Tantsukool on kvaliteetset, sisukat ning omanäolist tantsuõpet pakkuv väärtuspõhine huvikool.  

 
 
  
Missioon - miks olemas oleme
Toetada ja väärtustada noorte isikupärase eneseväljenduse arengut nende kasvamisel hoolivateks ja isemõtlevateks isiksusteks. 

 
 
Väärtused, mida jagame 

Loovus - inimliku eneseteostuse võimalused
Hoolivus - enda ja teiste, ümbritseva keskkonna suhtes (muuhulgas arvestab säästva arengu printsiipe)

Vastutustundlikkus - õpetaja vastutus õppija suhtes, õppijate endi vastutus oma tegevuse suhtes.

Austus - kultuuri, kunsti, loomingu, kaaslaste, õpilastel õpetajate ja õpetajatel õpilaste vastu.

Koostöö avatus koostööle erinevates võimalikes vormides. 


Eesmärgid 
  • pakkuda  kaasaegsetel õppemeetoditel põhinevat tantsualast huviharidust ning toetada seeläbi laste ja noorte arengut.
  • süvendatud tantsuõpetuse ja loovtantsu kaudu avardada silmaringi, toetada  õpilasi nende  eetilise, esteetilise ja emotsionaalse mõttemaailma kujunemisel ning suunata neid oma väärtushinnangute otsingul.
  • läbi eneseväljenduse kasvatada lastes ja noortes eneseusaldust ja julgust olla ise.
  • pakkuda lastele ja noortele võimalust oma loomevõime avastamiseks ja kavakindlaks arendamiseks. Tagada tantsuharidus, mis võimaldaks õpingute jätkamist tantsukõrgkoolides.
 

Tartu Just Tantsukool 


 Asutatud 1984. aasta oktoobris,esialgse nimega tantsustuudio Hetero, tolleaegses Noortemajas “Sõprus”.
2009.a. septembrist H stuudio - tantsuhuvikool. Alates  2011. aasta 1. aprillist erahuvikool "Just Tantsukool" loe edasi...
 

Võru Just Tantsukool 


 Just Tantsukool Võrus alustas tööd septembris 2014
​2016.a septembris alustasime hooaeg Tartu tn 25 Võru Just Tantsukooli uues saalis
loe edasi... 
 

Toimunud ja tulevased sündmused 


   Tartu           Võru