Missioon - miks olemas oleme
Toetada ja väärtustada noorte isikupärase eneseväljenduse arengut nende kasvamisel hoolivateks ja isemõtlevateks isiksusteks.
 
 

  Väärtused, mida jagame
LOOVUS - inimliku eneseteostuse võimalused.
HOOLIVUS - enda ja teiste, ümbritseva keskkonna suhtes (muuhulgas arvestab säästva arengu printsiipe).
VASTUTUSTUNDLIKKUS - õpetaja vastutus õppija suhtes, õppijate endi vastutus oma tegevuse suhtes.
AUSTUS - kultuuri, kunsti, loomingu, kaaslaste, õpilastel õpetajate ja õpetajatel õpilaste vastu.
KOOSTÖÖ – avatus koostööle erinevates võimalikes vormides.
 

Visioon - mida saavutada tahame
Just Tantsukool on kvaliteetset, sisukat ning omanäolist tantsuõpet pakkuv väärtuspõhine huvikool.

 

 

Eesmärgid 
  • Pakkuda  kaasaegsetel õppemeetoditel põhinevat tantsualast huviharidust ning toetada seeläbi laste ja noorte arengut.
  • Süvendatud tantsuõpetuse ja loovtantsu kaudu avardada silmaringi, toetada  õpilasi nende  eetilise, esteetilise ja emotsionaalse mõttemaailma kujunemisel ning suunata neid oma väärtushinnangute otsingul.
  • Läbi eneseväljenduse kasvatada lastes ja noortes eneseusaldust ja julgust olla ise.
  • Pakkuda lastele ja noortele võimalust oma loomevõime avastamiseks ja kavakindlaks arendamiseks. Tagada tantsuharidus, mis võimaldaks õpingute jätkamist tantsukõrgkoolides.
  • Anda võimalus õppida igale tantsukooli astujale, olenemata tema eelnevast liikumiskogemusest.
  • Osaleda piirkonna kultuurielu arendamisel ning arendada tihedat koostööd lapsevanematega.

 
 

Tartu Just Tantsukool 


 Asutatud 1984. aasta oktoobris,esialgse nimega tantsustuudio Hetero, tolleaegses Noortemajas “Sõprus”.
2009.a. septembrist H stuudio - tantsuhuvikool. Alates  2011. aasta 1. aprillist erahuvikool "Just Tantsukool" loe edasi...
 

Võru Just Tantsukool 


 Just Tantsukool Võrus alustas tööd septembris 2014
​2016.a septembris alustasime hooaeg Tartu tn 25 Võru Just Tantsukooli uues saalis
loe edasi... 
 

Toimunud ja tulevased sündmused 


   Tartu           Võru