Eesti English Русский
 

JUST TANTSUKOOL

 
Asutatud 1984. aasta oktoobris,esialgse nimega tantsustuudio Hetero, tolleaegses Noortemajas “Sõprus”.
2009.a. septembrist H stuudio - tantsu huvikool.
1.aprillist 2011 Erahuvikool "Just Tantsukool"

 

Just Tantsukoolil on Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud õppekava "Tantsukunst"
(kood: 109085 ).
Just Tantsukool on  tantsualast eelkutseõpet pakkuv tantsukool.
Just Tantsukooli eesmärgiks on pakkuda kaasaegsetel õppemeetoditel põhinevat tantsualast huviharidust.  Treeningsüsteemis on pearõhk asetatud keha vaba ja loomuliku liikumise, koordinatsiooni, musikaalsuse, loovuse arendamisele.
    
Just Tantsukoolis saab järjepidevalt tantsu õppida 14 aastat – alates viiendast  eluaastast kuni 
gümnaasiumi lõpetamiseni.

Alates neljandast eluaastast on võimalik alustada
tantsuõpet  ettevalmistusklassis, kus tantsuõpetuses 
on pearõhk asetatud loovusele, julgusele ennast
väljendada  nii liikumises kui sõnas,
isenda  ja oma keha tundmaõppimisele.
1 klassis jätkuvad loovmängu ja improvisatsioonitunnid.
Alustatakse moderntantsu tehnikate õpetamisega.
Õpetamise   metoodika on pikaajalise praktika kogemusel kohandatud  vastavalt õpilaste vanusele.

Alates 4 klassist  tutvutakse klassikalise tantsuga (ballett), õpitakse klassikalist ja kaasaegset moderntantsu, tegeletakse  improvisatsiooni  ja loovtantsuga.


7 klassis lisandub eelnenule eesti rahvatants (üks kord nädalas,õppeaasta vältel). Arendatakse improvisatsioonioskust, tutvutakse  kompositsiooni - tantsu loomise reeglitega.

    


Alates 10 klassist  süvendatakse õpitut,  uuritakse tantsu ajalugu, õpitakse ajaloolisi tantse(Renessanss ja Barokk).
Lisaks õppekavale on võimalik soovijatel end arendada
eesti rahvatantsus -  neiduderühmas "Rundu".


Kooli lõputööna tuuakse lavale tantsuetendus, kus koreograafia ja lavastus pärineb lõpetajatelt.Ühe osana etendusest tantsitakse külalislavastaja koreograafiat.
Just Tantsukooli on  lõpetanud  neli  lendu hea ettevalmistusega tantsijaid,  kellest  mitmed on asunud õppima ja edukalt lõpetanud  Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia või Tallinna Ülikooli tantsueriala ja tegutsevad edukalt koreograafide-tantsuõpetajate ja  tantsijatena nii Eestis kui mujal maailmas.

 
IV lennu lõpuetendus, 6.juuni 2013 Sadamateatris. Fragment Dmitri Harchenko lavastusest KilluStick

Just Tantsukoolil on soov kasvatada loominguliselt julgeid inimesi,
kellel on põhjalikud teadmised tantsust, sellega seonduvast ja kes tunnevad
end oma kehas hästi ning väärtustavad tantsukunsti ja selle võimalusi. 

 Tantsukoolituse sihid ja eesmärgid:

 * Pakkuda tantsukooli õpilastele professionaalset tantsuõpetust , võimalust oma loomevõime avastamiseks ja kavakindlaks arendamiseks, mis soovi korral võimaldaks õpingute jätkamist tantsukõrgkoolides.
* Anda võimalus õppida igale stuudiosse astujale, olenemata tema füüsilisest tasemest..
*Tunnustada andekaid ja julgustada vähemandekaid. Arvestada võimalikult palju õpilaste individuaalsete omadustega.
* Läbi eneseväljenduse kasvatada lastes ja noortes eneseusaldust ja julgust olla ise.
* Süvendatud tantsuõpetuse ja loovtantsu kaudu avardada silmaringi , kujundada õpilase eetilist, esteetilist ja emotsionaalset mõttemaailma , suunata väärtushinangute otsingul.
*Väärtustada tantsu tähtsust inimese emotsionaalses, füüsilises ja vaimses arengus.
*Viia tantsunumbrite ja etenduste tehniline ning sisuline vorm sellisele tasemele, et see pakuks
esteetilist naudingut nii esinejale kui ka publikule.

*Osaleda piirkonna kultuurielu arendamisel.
* Arendada tihedat koostööd lapsevanematega.

 Tegevust toetab: Tartu Linnavalitsuse Kultuuriosakond